بنوشت

یادداشت های کمال فراهانی

کوتاه نوشت

۱۱ فروردین ۱۳۸۵ در دسته دسته‌بندی نشده

برای همه پیش می آید. منم قاعدتا جزو همه هستم. تعدی شرطی حکم می کند که برای من هم پیش می آید. حال اینکه تقارن پیدا کرده با سالروز رفراندوم سال ۵۸ بحث جداگانه ای است. فردا وارد ۲۲ سالگی می شوم. هنوز اندر خم یک کوچه ام. زندگی هر روز چیزهای عجیب و پیش بینی نشده ای برای عرضه کردن داره! قاپیدن این فرصتها و استفاده از آنها resolution من برای ۲۱ سالگیم هست.
اما در مورد آب و هوا. بالاخره به صورت نیم بندی انتظار به سر رسید و چمنهای محوطه خوابگاه، حوالی ظهر و عصر پذیرای کسانی است که با صرفه جویی و ظرافت خاصی در نپوشیدن لباس، در حال لذت بردن از هوای لطیف و زیبای بهاری هستند. صبح امروز بوی چمنهای تازه و نم خورده چنان عقل و هوش را از سرم پراند که برای لحظه ای فراموش کردم که MidTerm بعد از ظهر می تواند به طرز غیرقابل پیش بینی سخت باشد

نوشتن نظر