بنوشت

یادداشت های کمال فراهانی

هوش جلبک

۲۰ فروردین ۱۳۸۵ در دسته دسته‌بندی نشده

استاد کلاس یونیکس ما که هوششان فقط و فقط کمی از هوش جلبک پایین تر است، بعد از امضا شدن petition بلند بالا و بیخ پیدا کردن کارشان در دپارتمان، کنترل اعصابشان را تا حد زیادی سر کلاس از دست داده اند. دپارتمان Computer Science هم که گویا مدتها منتظر فرصتی برای خلاص شدن از دست این استاد بوده فشار را روی ایشان دو چندان کرده و گویا قرار است کار ایشان را یکسره کنند. صدای استارت ماشینی که علی رغم تلاش راننده‌اش در خیابان مجاور روشن نمی شد استاد محترمه را به آخر کلاس کشاند تا سر و گوشی آب دهد. با حالت بسیار مضحکی دولا شدند تا لپ تاپ بچه های ردیف آخر را دید بزنند و چون چیزی نیافتند بنای غرغر گذاشتند که هر کس که مسبب تولید این صداست این بازی را تمام کند. در حالی که عده زیادی از کلاس از نگه داشتن خنده به حد انفجار رسیده بودند یکی از بچه‌ها توضیح داد که منبع تولید صدا مربوط به بیرون از کلاس است. هنوز لحظاتی از افتادن یک سنتی خانم نگذشته بود که صدای برخورد چیزی مثل سنگ به شیشه کلاس شنیده شد و کلاس از خنده منفجر شد. این بار که همه کلاس مشکوک شده بود، استاد محترم در کمال آرامش به جلوی کلاس برگشتند و درس را ادامه دادند.

نوشتن نظر