بنوشت

یادداشت های کمال فراهانی

ماشین لباس شویی

۱۲ اسفند ۱۳۸۴ در دسته دسته‌بندی نشده

وفتی تعریف را اشتباه بکنی مسلمه که مساله اشتباه حل می شه. به خصوص اگه دو تا مساله هم پشت سر هم باشه و هر دو از یه سنخ. حتی حال شماتت کردن خودم را هم ندارم.
(This pragraph is only for personal reasons )

یک مساله کوچک درباره ماشین لباس شویی و ختم این پست. تقریبا یک ماه از ترم پیش گذشته بود و در اوایل آشنایی با رضا به سر می بردم. مشغول خوردن غذای ابتیاع شده از خوابگاه مجاور بودیم که سرکار علیه کارولین که همیشه خدا شکمشان را موقع راه رفتن کمی به جلو می دهند ، با صدای بلند و پر هیاهو و هیجان همیشگی، با حالتی اسرار آمیز از رضا علت برداشتن انبوه زیاد همزن قهوه را جویا شد. بنده خدا نمی دانست که همزنها را من برداشته ام. رضا هم با چشمکی به کارولین از کنار قضیه گذشت. از آنجایی که از اوان کودکی بنده ملقب به کمال کنه بوده ام چنان سیریش رضا شدم که بنده خدا چاره ای ندید جز تعریف کردن همه ماجرا و البته با جزییات کافی و بدون نقص. موضوع از این قرار بود که دوستان به جای دادن یک دلار برای شستن لباس هایشان از همزن به عنوان پول استفاده می کنند. جزییات کار را به خاطر سو استفاده های احتمالی توضیح نمی دهم ولی همین قدر بس که این جماعت به قدری از این ماشین لباس شویی ها سو استفاده کردند که به تدریج سیم و … برای راحتی بیشتر و خطای کمتر جایگزین شد. یک بار هم در یک اقدام ناشیانه- یکی از بچه ها که منابع آگاه از من خواسته اند تا نامش فاش نشود- سیم مربوطه گیر کرده بود و پرسنل ساختمان مجبور به تعمیر ماشین شده بودند. در پی این مصیبت عظیم و فاجعه نابخشودنی در طبقه ۱۴، جلسات متعددی برگزار شد و به طور عمومی تذکر داده شد که اگر کسی در حین ارتکاب جرم دیده شود از خوابگاه اخراج می شود و هیچ گاه دیگر به او در خوابگاه اتاق داده نخواهد شد و … اما این جماعت دانشجو گوشش بدهکار نبود و استادان فن کماکان با ظرافت خاصی دور از چشم دیگران یاور لباس هایشان را استاد می کردند. این وضیعت ادامه داشت تا بعد از کریسمس که به جای سکه یک دلاری و پس از ۵۰ سنت تخفیف برای شستن و همچنین خشک کردن، باید از دو کوارتر استفاده می کردیم. وقتی مذاکرات ثمر بخش نیست از روش های غیر دموکراتیک تر استفاده خواهد شد. هر چند که این بازی ۵۰ سنت به نفع من تمام شد ولی گویا دوستان موفق به هک کردن سیستم جدید هم شده اند و با ظرافت خاصی ۵۰ سنت دیگر هم به خودشان تخفیف می دهند..

نوشتن نظر