بنوشت

یادداشت های کمال فراهانی

MetroPass

۱۲ اسفند ۱۳۸۸ در دسته دسته‌بندی نشده

بعد از صفی طویل که شرحش را به ویدیوی زیر می سپارم در حالی که خواب چشمانم را نیمه باز نگه داشته بود به انتهای صف رفتم تا قبل از تمام شدن مترو پس یکی برای خود اختیار کنم. صف به قدری طولانی بود که تا به حال شبیهش را ندیده بودم. هنوز چند ثانیه ای نگذشته بود که شاهد مکالمه زیر بین دو ایرانی بودم:

-سلام چطوری
-سلام مرسی تو خوبی
-آره دیدم از سر صف رد شدی. خواستم بگم بیای سر صف
-نه بابا. وایسدم همینجا
-بیا بریم بابا

و اینگونه شد که خستگی و خواب در من دو چندان شد و خاطرم آمد که ایرانیها همه جا ایرانی هستند…

نوشتن نظر