بنوشت

یادداشت های کمال فراهانی

تبعیدی ها

۲ اسفند ۱۳۸۸ در دسته دسته‌بندی نشده

مهاجرت کردن به کشوری آزاد و درآمد خوب داشتن و زندگی بی دغدغه کردن در مقایسه با زندانی بودن و بازجویی شدن و نا امنی شغلی و اجتماعی و روانی اسمش تبعید نیست. تبعید مجازات است نه انتخاب زندگی در بهشت برین.
تمت۰

نوشتن نظر